ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Data opublikowania: 2023-06-21 11:30:39

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 5 lipca 2023 roku:

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika (ul. Józefa Bema 76, 01-225 Warszawa)

Uwaga w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, zaświadczenia będą wydane  z podziałem na dzielnice Warszawy oraz powiaty:

  • 9:00 – 10:00 – powiaty
  • 10:00 – 12:00 – dzielnice Warszawy
  • z pozostałych powiatów od godz. 12.00 do godz. 14.00 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Zaświadczenia mogą odebrać również osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Uwaga:

Mając na uwadze sprawy organizacyjne, dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione mogą odebrać zaświadczenia już 5 lipca w/w godzinach, natomiast zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, zaświadczenia należy przekazać absolwentom  6 lipca br.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 3 lipca 2023 r.
od godz. 10.00

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl