Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023

Data opublikowania: 2023-06-30 22:18:29

Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacji sumy punktów.

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona:

 • do egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca o godzinie 10.00
 • do egzaminu maturalnego – 7 lipca o godzinie 8.30.

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem ZIU. Po kliknięciu w podany link (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/) należy zalogować się i wypełnić formularz.

Wypełnienie elektronicznego formularza w ZIU powoduje wysłanie wniosku o wgląd do OKE w Warszawie i nie ma potrzeby wysyłania dodatkowo podpisanego wniosku pocztą.

 • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku (SMS na numer telefonu podany we wniosku).
 • Termin wglądu wyznaczany jest zgodnie z kolejnością wpływu wniosków i z tego względu nie ma możliwości jego przesunięcia na wcześniejszy termin.
 • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego odbywają się w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Sowińskiego przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie.

Uwaga: Szkoła, w której odbywają się wglądy, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w przypadku takich osób prosimy o informację o konieczności zorganizowania wglądu w innym miejscu – bez barier architektonicznych.

Ważne informacje:

Osobą uprawnioną do wglądu jest w przypadku: 

 • egzaminu ósmoklasisty – uczeń i jego rodzice
 • egzaminu maturalnego – wyłącznie sam zdający.

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby.

 • Przed wglądem warto zapoznać się ze szczegółowymi wynikami swoich egzaminów – każdy zdający ma do nich dostęp na stronie https://wyniki.edu.pll po wpisaniu otrzymanego w szkole loginu i hasła.
 • Zasady oceniania będą dostępne na miejscu.
 • Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych – długopisy w czerwonym kolorze oraz kartki do robienia notatek będą dostępne na miejscu.
 • Podczas wglądu dozwolone jest robienie zdjęć sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Weryfikacja sumy punktów (wyłącznie po dokonaniu wglądu do pracy):

Uczeń lub jego rodzice albo absolwent po dokonaniu wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej odpowiednio z egzaminu ósmoklasisty lub z egzaminu maturalnego może zwrócić się do OKE w Warszawie z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wypełniony i podpisany wniosek dotyczący egzaminu ósmoklasisty (  załącznik A  ) lub egzaminu maturalnego (  załącznik B  ) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: weryfikacja@oke.waw.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Wniosek o weryfikację sumy punktów E8 (  załącznik A  ) -PDF

Wniosek o weryfikację sumy punktów E8 (  załącznik A  ) - WORD

Wniosek o weryfikację sumy punktów EM (  załącznik B  ) - PDF

Wniosek o weryfikację sumy punktów EM (  załącznik B  ) - WORDLiczba odsłon: 60818
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl