Informacje o wynikach z egzaminu maturalnego w 2023 r.

Data opublikowania: 2023-07-07 11:12:42

Informacje o wynikach z egzaminu maturalnego w 2023 r.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl