Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Data opublikowania: 2023-08-17 14:10:29

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Egzamin ósmoklasisty

  • Język polski
  • Matematyka
  • Języki obce nowożytne

Termin egzaminu:

  • Termin główny – styczeń i maj 2024 r.
  • Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2024 r.

E8 ZAŁĄCZNIKI - edytowalneLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl