Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości oraz dyrektorów szkół, placówek i centrów kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy

Data opublikowania: 2023-08-31 20:49:39

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym oraz dyrektorów szkół, placówek i centrów kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych w dniu 8 września 2023 roku:

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika (ul. Józefa Bema 76, 01-225 Warszawa)

Uwaga w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, świadectwa będą wydane
z podziałem na dzielnice Warszawy oraz powiaty:

  • 9:10 – 10:00– powiaty
  • 10:00 – 11:00 – dzielnice Warszawy
  • pozostałe powiaty:

    od godz. 12.00 do godz. 14.00 w siedzibie właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl