OKE w Warszawie informuje, że raporty z wynikami egzaminów w roku 2023 dla samorządów są zamieszczone w serwisie internetowym OkeJST.

Data opublikowania: 2023-09-18 09:45:36

OKE w Warszawie informuje, że raporty z wynikami egzaminów w roku 2023 dla samorządów są zamieszczone w serwisie internetowym OkeJST.

Link do serwisu: https://okejst.azurewebsites.net/

Hasła dostępu są takie same jak dotychczas używane w JST.

W przypadku konieczności zresetowania hasła prosimy o kontakt z OKE w Warszawie - z pracownią PAWE (tel. 22 457-03-22) lub WOA (tel. 22 457-03-29).Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl