Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2023r.

Data opublikowania: 2023-09-19 10:18:51

Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w roku 2023r.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl