Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbędzie się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym!

Data opublikowania: 2024-05-28 08:00:58

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbywa się

egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

 

    uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym będzie przeprowadzony w szkołach macierzystych uczniów, z zachowaniem obowiązujących procedur i instrukcji, w terminie:

  • 10 czerwca 2024 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – język polski
  • 11 czerwca 2024 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – matematyka
  • 12 czerwca 2024 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – język obcy nowożytny

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Arkusze egzaminacyjne i bezpieczne koperty do egzaminu ósmoklasisty zostaną dostarczone do szkół  07 czerwca (piątek) w godzinach  9:00- 14:00 w zakresie całego egzaminu.

REDYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Dokumentację i arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu, który odbędzie się w szkołach warszawskich i na terenie powiatów ościennych, proszę dostarczyć do wskazanego poniżej punktu odbioru 12 czerwca  w godzinach 13:00-16:00.

Adres punktu: Szkoły z powiatów:

Szkoła Podstawowa nr 221

Warszawa

ul. Żelazna 71

warszawskiego, warszawskiego zach., grodziskiego, mińskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentację i arkusze uczniów ze wszystkich części egzaminu, który odbędzie się w szkołach na terenie województwa mazowieckiego, proszę dostarczyć 12 czerwca w godzinach 13:00-16:00 do wskazanych poniżej punktów odbioru.

Adres punktu: Szkoły z powiatów:

Szkoła Podstawowa nr 21

Płock

ul. Chopina 62

gostynińskiego, płockiego, płockiego grodzkiego, sierpeckiego;

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres punktu: Szkoły z powiatów:

Szkoła Podstawowa nr 27

Radom

ul. Sadkowska 16

białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, radomskiego grodzkiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego;

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres punktu: Szkoły z powiatów:

I Liceum Ogólnokształcące

Ciechanów

ul. 17 stycznia 66

ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego;

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres punktu: Szkoły z powiatów:

Mazowieckie Samorządowe

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Siedlce

ul. M. Asłanowicza 2; sekretariat

garwolińskiego, łosickiego, siedleckiego, siedleckiego grodzkiego, sokołowskiego, węgrowskiego;

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres punktu: Szkoły z powiatów:

Szkoła Podstawowa nr 2

Ostrołęka

ul. Papiernicza1

ostrołęckiego, ostrołęckiego grodzkiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga

  1. W kopercie z dokumentacją umieszcza się Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty (odpowiednio do części egzaminuzałącznik 9a i/lub 9b i/lub 9c wydrukowany z SIOEO).
  2. Materiały egzaminacyjne może odebrać/dostarczyć dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
  3. Druki protokołów przekazania materiałów egzaminacyjnych zostaną zamieszczone w SIOEO.

Z poważaniem

Krzysztof Lodziński

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 w WarszawieLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl