Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku w województwie mazowieckim

Data opublikowania: 2024-07-03 10:10:53

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku w województwie mazowieckim

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl