OKE Warszawa
OKE Warszawa

Podstawowe serwisy OKE WarszawaOKE Warszawa

Próbny egzamin maturalny 2021

Test diagnostyczny: Próbny egzamin maturalny (3–16 marca 2021 r.)

Terminy publikacji arkuszy

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej

ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej

ok. godz. 14:00

3 marca (środa) język polski (poziom podstawowy = PP) język łaciński i kultura antyczna (PR)
język białoruski (PP)
język litewski (PP)
język ukraiński (PP)
4 marca (czwartek) matematyka (PP) historia muzyki (PR)
filozofia (PR)
5 marca (piątek) angielski (PP) historia sztuki (PR)
język kaszubski (PR)
8 marca (poniedziałek) angielski (PR)
angielski (DJ)
francuski (PP)
hiszpański (PP)
niemiecki (PP)
rosyjski (PP)
włoski (PP)
9 marca (wtorek) język polski (poziom rozszerzony = PR) francuski (PR, DJ)
rosyjski (PR, DJ)
włoski (PR, DJ)
10 marca (środa) matematyka (PR) hiszpański (PR, DJ)
niemiecki (PR, DJ)
11 marca (czwartek) biologia (PR) informatyka (PR)
12 marca (piątek) chemia (PR) wos (PR)
15 marca (poniedziałek) historia (PR) fizyka (PR)
16 marca (wtorek) geografia język białoruski (PR)
język litewski (PR)
język ukraiński (PR)

Terminy publikacji odpowiedzi - ok. godz. 10:00 następnego dnia, a w piątki ok. godz. 20:00.


EGZAMIN MATURALNY TEST DIAGNOSTYCZNY – MARZEC 2021

Filozofia – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFIP-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFIP-200-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EFIP-300-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EFIP-400-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Historia muzyki – poziom rozszerzony     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHMP-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Przykłady nutowe
 • Przykłady dźwiękowe
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHMP-200-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Przykłady nutowe
 • Przykłady dźwiękowe
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Historia sztuki – poziom rozszerzony     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHSP-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHSP-200-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EHSP-300-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EHSP-400-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHSP-700-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHSP-Q00-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Język polski – poziom podstawowy     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EPOP-300-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EPOP-400-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz słabowidzących (EPOP-240-2103)

 • Arkusz 1 – Test
 • Karta odpowiedzi
 • Arkusz 2 – Wypracowanie
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EJLP-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJLP-200-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJLP-400-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Język białoruski – poziom podstawowy     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Język litewski – poziom podstawowy     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Język ukraiński – poziom podstawowy     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Język kaszubski – poziom rozszerzony     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMKK-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Matematyka – poziom podstawowy     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EMAP-300-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EMAP-400-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Język angielski – poziom podstawowy     [Do góry]

  Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-P0-100-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Transkrypcja nagrań
 • Mp3
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-P0-200-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Transkrypcja nagrań
 • Mp3
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-P0-300-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-P0-400-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Transkrypcja nagrań
 • Mp3
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Akusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-660-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Transkrypcja nagrań
 • Mp3
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-P0-700-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących oraz niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-766-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 • Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-P0-Q00-2103)

 • Arkusz egzaminacyjny
 • Karta odpowiedzi
 • Transkrypcja nagrań
 • Mp3
 • Zasady oceniania rozwiązań zadań
 •