OKE Warszawa


Logo OKE Warszawa

Zasady składania deklaracji maturalnych w roku szkolnym 2023/2024

Zasady składania deklaracji maturalnych w roku szkolnym 2023/2024

Data opublikowania: 2023-09-07 13:49:42

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego (PP 2019) oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2012, PP2017).

Wnioski o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji Lato 2023 należy przesłać na adres e-mail: wgladyzawodowy@oke.waw.pl

Data opublikowania: 2023-09-05 11:00:53

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Data opublikowania: 2023-09-04 12:30:24

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości oraz dyrektorów szkół, placówek i centrów kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów, którzy zdawali egzamin w terminie poprawkowym oraz dyrektorów szkół, placówek i centrów kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych.

Data opublikowania: 2023-08-31 20:49:39

Czytaj więcejNastępna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl