czwartek 24 lipca 2014
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym
W Systemie Wymiany Plików umieszczono wykaz absolwentów zgłoszonych na sesję poprawkową - sierpień 2014.
17 lipca 2014 11:20

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie terminów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2015 >>
08 lipca 2014 13:51

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uszczegółowienia terminów sesji egzaminacyjnej sierpień-październik 2014 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie >>
04 lipca 2014 09:13

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2015 roku >>
03 lipca 2014 08:39

Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych (absolwenci z 2014 r. przystępujący do egzaminu w maju - arkusz standardowy) >>
30 czerwca 2014 11:47

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. (bez osób zdających egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu br.) >>
27 czerwca 2014 12:35

W dniu 27 czerwca uruchomiliśmy serwis dla maturzystów umożliwiający sprawdzenie indywidualnych wyników egzaminu >>
27 czerwca 2014 10:00

Średnie wyniki w gminach województwa mazowieckiego egzamin gimnazjalny w 2014 roku - termin główny (arkusz standardowy) >>
23 czerwca 2014 12:04

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Zestawienie dla województwa mazowieckiego >>
18 czerwca 2014 12:00

W dniu 18 czerwca uruchomiliśmy serwis dla uczniów gimnazjów umożliwiający sprawdzenie indywidualnych wyników egzaminu >>
18 czerwca 2014 10:30