niedziela 26 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
Prosimy o wypełnienie formularza dotyczącego dostosowań znajdującego się w Systemie Wymiany Plików.
24 kwietnia 2015 13:00

Publikujemy arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2015 r >>
21 kwietnia 2015 13:17

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W Systemie Wymiany plików zamieszczono listy zawierające poprawki (które wpłynęły do 22 kwietnia) na pisemny egzamin maturalny wg standardów wymagań - tzw. "stara matura" w sesji majowej 2015 r. i nowe listy na pisemny egzamin maturalny wg podstawy programowej - tzw. "nowa matura" w sesji majowej 2015 r.
24 kwietnia 2015 15:24

Kryteria oceniania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
dla absolwentów, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, absolwentów  niesłyszących i słabosłyszących,  absolwentów z afazją oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – zamieściliśmy w Systemie Wymiany Plików szkół, które zgłosiły takich zdających.
17 kwietnia 2015 13:01

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na egzamin z kwalifikacji - sesja maj/czerwiec
17 kwietnia 2015 09:15

Informacja ogólna o egzaminie gimnazjalnym w 2015 r >>
14 kwietnia 2015 14:43

Informacja o dystrybucji do szkół ponadgimnazjalnych Wybranych wzorów matematycznych oraz Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z matematyki, biologii, chemii i fizyki >>
14 kwietnia 2015 11:04

Harmonogram spotkań z dyrektorami szkół przeprowadzających egzaminy zawodowe („stary” i „nowy”) w sesji letniej 2015r. i terminie maj-lipiec 2015r. >>
08 kwietnia 2015 11:20

Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich >>
02 kwietnia 2015 12:53

Publikujemy arkusze egzaminacyjne ze sprawdzianu w klasie szóstej  szkoły podstawowej w 2015 r >>
01 kwietnia 2015 13:21