czwartek 5 marca 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
2 marca 2015 r. zostało przekazane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne - matura 2015.
W przypadku zmian w zgłoszeniach, proszę kontaktować się z Wydziałem Badań i Analiz tel. 22 457 03 22

04 marca 2015 13:02

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców  odpowiedzialnych za organizację egzaminu maturalnego w 2015 roku >>
05 marca 2015 14:54

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015r. >>
05 marca 2015 14:29

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W Systemie Wymiany Plików umieszczono informacje o liczbie zamówionych arkuszy

04 marca 2015 14:24

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W Systemie Wymiany Plików umieszczono listy na pisemny egzamin maturalny wg podstawy programowej - tzw. "nowa matura" w sesji majowej 2015 r.

04 marca 2015 14:06

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza  konkurs na zastępców dyrektorów Szkół Europejskich
03 marca 2015 14:28

Oferta pracy: Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym - archiwum
05 marca 2015 11:50

Oferta pracy - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
03 marca 2015 11:55

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W Systemie Wymiany plików umieszczono listy na pisemny egzamin maturalny wg standardów wymagań - tzw. "stara matura" w sesji majowej 2015 r.
02 marca 2015 12:18

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów techników, szkół policealnych i zsz – sesja letnia 2015 roku >>
27 lutego 2015 12:24