piątek 19 września 2014
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku  w województwie mazowieckim >>
19 września 2014 10:39

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców (matura) >>
17 września 2014 15:18

Harmonogram szkoleń nauczycieli języka polskiego i matematyki szkół podstawowych– wrzesień/październik 2014 r. >>
16 września 2014 10:43

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów – wrzesień/październik 2014 r .>>
16 września 2014 10:42

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2014 r. w województwie mazowieckim >>
12 września 2014 10:00

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie 18 sierpnia – 17 października 2014r. >>
08 września 2014 08:53

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,który odbył się na terenie OKE w Warszawie w terminie maj-lipiec 2014 roku>>
10 września 2014 14:50

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w sesji letniej 2014 roku dla absolwentów wszystkich typów szkół zawodowych>>

10 września 2014 14:54

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY ABSOLWENTÓW ZLIKWIDOWANYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH SZKÓŁ A TAKŻE OSÓB KOŃCZĄCYCH SZKOŁY EKSTERNISTYCZNIE >>
10 września 2014 09:01

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych po odbiór świadectw dojrzałości po poprawkowym egzaminie maturalnym w dniu 12 września 2014 roku >>
08 września 2014 14:52
ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY ABSOLWENTÓW ZLIKWIDOWANYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH SZKÓŁ A TAKŻE OSÓB KOŃCZĄCYCH SZKOŁY EKSTERNISTYCZNIE >>