piątek 27 marca 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące


Sprawdzian – List do Szóstoklasistów >>
25 marca 2015 08:59

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
2 marca 2015 r. zostało przekazane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne - matura 2015.
W przypadku zmian w zgłoszeniach, proszę kontaktować się z Wydziałem Badań i Analiz tel. 22 457 03 22

04 marca 2015 13:02

Tablica - Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki >>
16 marca 2015 10:43

Tablica - Wybrane wzory matematyczne >>
16 marca 2015 10:43

Terminy wydawania dyplomów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectw z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie>>
23 marca 2015 12:57

Informacja w sprawie tablic (wybranych wzorów) matematycznych i przyrodniczych >>
13 marca 2015 13:07

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych
W Systemie Wymiany Plików zamieszczono wstępną informację o licznie osób zgłoszonych na egzamin z kwalifikacji w sesji maj-lipiec 2015
10 marca 2015 15:00

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców  odpowiedzialnych za organizację egzaminu maturalnego w 2015 roku (wersja poprawiona) >>
05 marca 2015 14:54

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015r. >>
05 marca 2015 14:29

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W Systemie Wymiany Plików umieszczono informacje o liczbie zamówionych arkuszy

04 marca 2015 14:24

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W Systemie Wymiany Plików umieszczono listy na pisemny egzamin maturalny wg podstawy programowej - tzw. "nowa matura" w sesji majowej 2015 r.

04 marca 2015 14:06