czwartek 23 października 2014
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (historia, wiedza o społeczeństwie) na szkolenia >>
22 października 2014 10:18

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy) w terminie styczeń - luty 2015 roku
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy zdających do weryfikacji.
17 października 2014 12:00

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (biologia, chemia, fizyka, geografia) na szkolenia >>

16 października 2014 14:24

Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny absolwentów zlikwidowanych lub przekształconych szkół a także osób kończących szkoły eksternistycznie >>
10 września 2014 09:01

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2014 roku  w województwie mazowieckim >>
19 września 2014 10:39

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców (matura) >>
17 września 2014 15:18

Harmonogram szkoleń nauczycieli języka polskiego i matematyki szkół podstawowych– wrzesień/październik 2014 r. >>
16 września 2014 10:43

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów – wrzesień/październik 2014 r .>>
16 września 2014 10:42

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2014 r. w województwie mazowieckim >>
12 września 2014 10:00