poniedziałek 26 stycznia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące


Oferta pracy: Egzaminator/Ekspert w Wydziale Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur - matematyka
21 stycznia 2015 13:35

Oferta pracy: Specjalista/Ekspert w Wydziale Badań i Analiz
20 stycznia 2015 09:30

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.
22 stycznia 2015 09:55

Szanowni Państwo egzaminatorzy egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki
– informujemy, że rekrutacja na szkolenia uzupełniające prowadzone przez  CKE zakończy się 26 stycznia br.
21 stycznia 2015 13:33

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin zawodowy (stara formuła) w sesji letniej 2015r.
W Systemie Wymiany Plików zamieściliśmy listy do weryfikacji. Prosimy o sprawdzenie danych i nadsyłanie ewentualnych poprawek w plikach Hermesa do 6 lutego 2015r.
14 stycznia 2015 14:49

Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o miejscach, w których zostaną przeprowadzone egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2015 roku >>
09 stycznia 2015 12:17

Informacja dotycząca  planowanego szkolenia uzupełniającego dla  egzaminatorów języka polskiego
z zakresu  przygotowania do nowej formuły części ustnej egzaminu maturalnego – dane do wypełnienia przez dyrektorów szkół zamieszczono w SWP.
05 stycznia 2015 12:22

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
W Systemie Wymiany Plików zamieściliśmy listy do weryfikacji na sprawdzian i egzamin. Ewentualne poprawki prosimy przesyłać do 15 stycznia 2015 r.
23 grudnia 2014 10:30

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2015 r. >>
22 grudnia 2014 13:10

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. >>
19 grudnia 2014 12:29