czwartek 17 kwietnia 2014
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informacje bieżące


Nabór nauczycieli do pracy w Szkołach Europejskich >>
11 kwietnia 2014 11:06

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) >>
07 kwietnia 2014 10:32

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na egzaminy w sesji maj-czerwiec 2014. W przypadku zauważonych niezgodności prosimy o przysłanie poprawek do dnia 08 kwietnia br.
03 kwietnia 2014 15:35

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego >>
02 kwietnia 2014 12:41

Publikujemy arkusze egzaminacyjne ze sprawdzianu w klasie szóstej  szkoły podstawowej w 2014 r. >>
01 kwietnia 2014 12:00

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone wyniki indywidualne oraz wykaz świadectw i dyplomów. Prosimy o wydrykowanie wykazów, podpisanie przez dyrektora i przesłanie do OKE.
28 marca 2014 07:41

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół policealnych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych po odbiór dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja: styczeń-luty 2014r. (nowy egzamin)>>
26 marca 2014 13:39

Elektroniczny System Egzaminatora - dla egzaminatorów sprawdzianu
25 marca 2014 10:30

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uszczegółowienia terminów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji maj/czerwiec/lipiec 2014 r. >>
18 marca 2014 11:27

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych >>
18 marca 2014 10:36