poniedziałek 27 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
   Procedury
   Sprawozdanie
   Informatory
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2001-2010
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
W WARSZAWIE

Publikujemy arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2013 r

Wszystkie arkusze są w formacie .pdf


  • Część humanistyczna

23 kwietnia 2013 13:30


  • Część matematyczno - przyrodnicza

24 kwietnia 2013 15:22


  • Język obcy nowożytny

25 kwietnia 2013 15:40

Liczba wizyt na stronie: 79559