czwartek 24 kwietnia 2014
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
   Standardy
   Procedury
   Sprawozdanie
   Biuletyny
   Informatory
   Matura 2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2006-2010
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102)


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym
W Systemie Wymiany plików zamieszczono komunikat w związku z konferencjami dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzanego od roku szkolnego 2014/2015 przeznaczonymi dla nauczycieli polonistów
06 listopada 2013 12:33

Szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki w zakresie elektronicznego oceniania prac – dodatkowe terminy >>
15 października 2013 14:28

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 >>
20 lipca 2013 09:33

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. >>
04 maja 2012 12:43

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r. >>
10 maja 2011 08:51

Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych >>
09 września 2008 17:23