sobota 18 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
   Standardy
   Procedury
   Sprawozdanie
   Biuletyny
   Informatory
   Matura 2015
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2006-2010
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102)


Szanowni Państwo egzaminatorzy egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki
– informujemy, że rekrutacja na szkolenia uzupełniające prowadzone przez  CKE zakończy się 26 stycznia br.
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że 5 listopada od godz. 17: 00 uruchomiona zostanie strona internetowa (www.szkolenia.cke.edu.pl), poprzez którą będą mogli zgłaszać się na szkolenia egzaminatorzy egzaminu maturalnego. >>
05 listopada 2014 09:00

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.>>
02 lipca 2014 08:27

Wniosek o wgląd do egzaminu maturalnego >>
27 czerwca 2014 11:00

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016 >>
30 kwietnia 2014 11:39

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 >>
20 lipca 2013 09:33

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. >>
04 maja 2012 12:43

Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych >>
09 września 2008 17:23