wtorek 5 maja 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
   Pilotaż 2010
   Komunikaty
   Procedury
   Standardy
   Egzaminatorzy
   Upoważnienia
   Informatory
   Sprawozdania
   2004-2009
   Spotkania
   Dostosowania
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu,
określonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


Wniosek o wgląd do egzaminu zawodowego (stara formuła) >>
01 września 2014 13:49